آخرین مقالات

كابوس شبانه کودکان راچکارکنیم؟؟
ارسال شده درشنبه 28 بهمن 96 1396-11-28 08:20:09
فرزند شما هنگامی که کابوس می بیند از خواب بیدار می شود و در هنگام بیداری بخشی از کابوس یا تمام آن را به خاطر می آورد. کودکان وقتی که کابوس می بینند روی تخت خود می نشینند و شروع به جیغ زدن می کنند یا اینکه به اتاق والدین خود می رود و از آن ها کمک می خواهد. گاهی هم ممکن است کودک دچار...
شیرخوار از چه وقت چه چیزی را حس می کند؟
ارسال شده دردوشنبه 09 بهمن 96 1396-11-09 09:48:34
دوست دارید زودتر از همه بچه‌ها بایستد، بخندد و راه برود. دوست دارید شما را زودتر از هرکسی بشناسد و هرچه را که می‌گویید انجام دهد. شما هم مثل بسیاری از مادر‌ها، آنقدر از حضور این قدم نو رسیده هیجان‌زده‌اید که نمی‌توانید برای بزرگ شدن و توانا شدنش صبر کنید. اما چه...